LKS Charzykowy

  • zwiększ rozmiar czcionki
  • Default font size
  • zmniejsz czcionkę

Cennik za nocleg

Pokoje z łazienkami wspólnymi na korytarzu

1-2 doby 80zł/osoba

3 doby 70zł/osoba

4 doby 60zł/osoba

7 i więcej dób 50zł/osoba

Pokoje z oddzielnymi łazienkami ceny od 2 osób

1-2 doby 90zł/osoba

3 doby 80zł/osoba

4 doby 70zł/osoba

7 i więcej dób 60zł/osoba

przy jednej osobie +50%

Rezerwacja pod numerem tel. 668445153

Dla grup zorganizowanych (zawodników i trenerów) na czas trwania regat na jeziorze Charzykowskim 50 zł/ os

LKS Charzykowy - klub żeglarski, Chojnice

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH


Nazwa Regat: Puchar Wójta Gminy Chojnice


Organizator: LKS Charzykowy, ul. Rybacka 8, 89-606 Charzykowy

Termin: 29-30.06.2024r.

Klasy: Optimist gr A i B, L’equipe, Open Skiff, 420

I wyścig klasy OPP gr. B zostanie rozegrany jako Memoriał Teresy i Janusza

Januszewskich

1. PRZEPISY

1.1 Regaty rozegrane zostaną zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych

Żeglarstwa World Sailing edycja 2024, regulaminem PSKO 2024 r., postanowieniami PZŻ.

1.2 Regaty w klasie Optimist grupa B są zaliczane do Pucharu Polski PSKO ze współczynnikiem

1,0.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA, WPISOWE

2.1 Regaty rozegrane zostaną w klasach Optimist A i B, L’equipe, Open Skiff, 420.

2.2 Zgłoszenia wstępnego należy dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową

http://www.psko.pl/ do dnia 25.06.2024r.

2.3 Wpisowe do regat dla wszystkich klas wynosi: 150 zł od zawodnika płatne przelewem na

konto 12 8147 0002 0010 6207 2000 0010

2.4 Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wstępnego do dnia 25.06.2024r. skutkuje

podwyższeniem wpisowego o 50%.

3. ZGŁOSZENIE W MIEJSCU REGAT

3.1 Zgłoszenia finalnego w miejscu regat należy dokonać w biurze regat: LKS Charzykowy,

ul. Rybacka 8 w dniach:

28.06.2024r. w godz. 18.00 do 19.00

29.06.2024r. w godz. 8.00 do 9.30

3.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących

dokumentów:

• aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich)

• licencja sportowa zawodnika PZŻ

• ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR

• certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu

• potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO

4. FORMAT I PROGRAM REGAT

4.1 Regaty rozgrywane będą w formacie serii wyścigów z podziałem na grupę A i B klasy Optimist,

L’equipe, Open Skiff, 420. W zależności od ilości zawodników dopuszcza się starty łączone.

Trasa regat i podział na grupy startowe będzie podana w instrukcji żeglugi.

5. PROGRAM REGAT

28.06.2024r 18.00 do 19.00 zgłoszenia finalne do regat

29.06.2024r. 8.00 do 9.30 zgłoszenia finalne do regat

29.06.2024r. 10.55 sygnał ostrzeżenia do pierwszego

wyścigu dnia

30.06.2024r. 09.55 sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu

dnia

30.06.2024r. Żaden sygnał ostrzeżenie nie zostanie podany

w dniu 30.06.2024r.r po godz. 14.00

Zakończenie regat jest planowane ok godz.15.00

Planuje się rozegranie 7 wyścigów dla każdej klasy.

6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi dostępna będzie na platformie SailingNet w dniu poprzedzającym regaty.

7. OFICJALNA TABLICA OGŁOSZEŃ, MIEJSCE REGAT

7.1 Oficjalną tablicą ogłoszeń będzie tablica elektroniczna na stronie regat.

7.2 Regaty rozegrane zostaną na akwenie jeziora Charzykowskiego, akwen w Charzykowach.

8. TRASA REGAT

Trasa regat zostanie podana w Instrukcji Żeglugi.

9. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku

przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat

oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

10. NAGRODY.

Zgodnie z regulaminem nagród, który będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń na stronie regat.

11. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

11.1 Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.

11.2 Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia

uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną

przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

12. DANE KONTAKTOWE.

Grzegorz Grabowski, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 601 807 477

Wojciech Rolbiecki, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 886 170 049

13. ZAKWATEROWANIE

LKS Charzykowy (tel. 668 445 153), CHKŻ Chojnice, Ośrodek Wczasowy Rejs Charzykowy.

poniedziałek, 27 maja 2024 16:34

Zebranie zarządu i członków klubu

Autor: Rafał Wełninski

Zarząd LKS Charzykowy

Informuje że w dniu 6 lipca 2024r. o godz. 17:00 odbędzie się zebranie zarządu na który zapraszamy członków klubu i rodziców dzieci trenujących w naszym klubie.

 

Zebranie odbędzie się w siedzibie klubu

Zarząd LKS Charzykowy

Zarząd LKS Charzykowy

Zwołuje na dzień

15 maja 2024 r. godz. 17:00

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków LKS Charzykowy

Z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad

2.Proponowany porządek obrad

3.Przyjęcie porządku obrad

4.Wybór przewodniczącego i protokolanta obrad

2.Przedstawienie sprawozdań z działalności klubu za rok 2023

3.Sprawozdanie komisji rewizyjnej

4.Głosowanie nad sprawozdaniami

5.Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania za rok 2023

7.Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji mandatowo – skrutacyjnej

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zarządu

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji rewizyjnej

12.Wolne wnioski i zapytania

13.Zamknięcie obrad

Zebranie odbędzie się w siedzibie klubu

Zarząd LKS Charzykowy

 

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 

Nazwa Regat: Regaty Otwarcia Sezonu Puchar Prezesa Pomorskiego LZS

Organizator: LKS Charzykowy, ul. Rybacka 8, 89-606 Charzykowy

Termin: 13-14.04.2024r.

Klasy: Optimist gr A i B, L’equipe, 420, Open Skiff

 

1. PRZEPISY

1.1 Regaty rozegrane zostaną zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych

Żeglarstwa World Sailing, regulaminem PSKO 2023r. oraz zgodnie z przepisami

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19.

1.2 Regaty w klasie Optimist grupa B są zaliczane do Pucharu Polski PSKO ze współczynnikiem

1,0.


2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA, WPISOWE

2.1 Regaty rozegrane zostaną w klasach Optimist A i B, L’equipe, 420, Open Skiff.

2.2 Zgłoszenia wstępnego należy dokonać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową

http://www.psko.pl/ do dnia 10.04.2024r.

2.3 Wpisowe do regat dla wszystkich klas wynosi: 100 zł od zawodnika.

2.4 Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wstępnego do dnia 10.04.2024r. skutkuje

podwyższeniem wpisowego o 50%.


3. ZGŁOSZENIE W MIEJSCU REGAT

3.1 Zgłoszenia finalnego w miejscu regat należy dokonać w biurze regat : LKS Charzykowy,

ul. Rybacka 8 w dniach:

12.04.2024r. w godz. 18.00 do 19.00

13.04.2024r. w godz. 8.00 do 9.30

3.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących

dokumentów:

• aktualne badania lekarskie (dotyczy tylko zawodników polskich)

• licencja sportowa zawodnika PZŻ

• ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR

• certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu

• potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO


4. FORMAT I PROGRAM REGAT

4.1 Regaty rozgrywane będą w formacie serii wyścigów z podziałem na grupę A i B klasy Optimist,

L’equipe, 420 i Open Skiff. W zależności od ilości zawodników dopuszcza się starty łączone.

Trasa regat i podział na grupy startowe będzie podana w instrukcji żeglugi.


5. Program regat :

12.04.2024r 18.00 do 19.00 zgłoszenia finalne do regat

13.04.2024r. 8.00 do 9.30 zgłoszenia finalne do regat

13.04.2024r. 10.55 sygnał ostrzeżenia do pierwszego

wyścigu dnia

14.04.2024r. 09.55 sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu

dnia

14.04.2024r. Żaden sygnał ostrzeżenie nie zostanie podany

w dniu 14.04.2024 r po godz. 14.00

Zakończenie regat jest planowane ok godz.15.00

Planuje się rozegranie 7 wyścigów dla każdej klasy.


6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

Instrukcja żeglugi dostępna będzie na platformie SailingNet w dniu poprzedzającym

regaty.


7. OFICJALNA TABLICA OGŁOSZEŃ, MIEJSCE REGAT

7.1 Oficjalną tablicą ogłoszeń będzie tablica elektroniczna na stronie regat.

7.2 Regaty rozegrane zostaną na akwenie jeziora Charzykowskiego, akwen w Charzykowach.


8. TRASA REGAT

Trasa regat zostanie podana w Instrukcji Żeglugi.


9. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku

przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat

oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.


10. NAGRODY.

Zgodnie z regulaminem nagród, który będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń na stronie regat.


11. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

11.1 Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.

11.2 Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia

uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną

przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.


12. DANE KONTAKTOWE.

Grzegorz Grabowski, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 601 807 477

Wojciech Rolbiecki, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 886 170 049


13. Zakwaterowanie

LKS Charzykowy

CHKŻ Chojnice,

Ośrodek Wczasowy Rejs Charzykowy,

6 marca 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego podpisano umowę na realizację projektu pt. Przebudowa Hangaru wypożyczalni sprzętu wodnego”.

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

 

wartość operacji: 337 000,00 zł

wkład Funduszy Europejskich: 235 900,00

Wykonawca: Usługi Handel Produkcja MIANDA Damian Lutomski

środa, 12 lipca 2023 13:30

"Doposażenie LKS Charzykowy"

Autor: Rafał Wełninski
S Charzykowy realizuje zadanie "Doposażenie LKS Charzykowy"
Zadanie publiczne realizowane w ramach  PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2023.

 

Pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA

 

 

Zarząd LKS Charzykowy

Zwołuje na dzień

28 kwietnia 2023 r. godz. 17:00

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków LKS Charzykowy

 

Z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad

3. Przedstawienie sprawozdań z działalności klubu za rok 2019

4. Sprawozdanie komisji rewizyjnej

5. Głosowanie nad sprawozdaniami

6. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania za rok 2022

7. Omówienie spraw bieżących , wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad

Zebranie odbędzie się w siedzibie klubu

Zarząd LKS Charzykowy

 

 

Zarząd LKS Charzykowy

Zwołuje na dzień

28 kwietnia 2023 r. godz. 17:00

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków LKS Charzykowy

 

Z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad

3. Przedstawienie sprawozdań z działalności klubu za rok 2019

4. Sprawozdanie komisji rewizyjnej

5. Głosowanie nad sprawozdaniami

6. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania za rok 2022

7. Omówienie spraw bieżących , wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad

Zebranie odbędzie się w siedzibie klubu

Zarząd LKS Charzykowy

 

piątek, 10 czerwca 2022 08:58

Regaty o Puchar Burmistrza Chojni

Autor: Rafał Wełninski

Charzykowy,08.06.2022r.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

Nazwa Regat: Regaty o Puchar Burmistrza Chojnic

Organizator: LKS Charzykowy, ul. Rybacka 8, 89-606 Charzykowy

Termin: 02-03.07.2022r.

Klasy: Optimist gr A i B, L’equipe, 420, Open Skiff

1. PRZEPISY

1.1 Regaty rozegrane zostaną zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailing, regulaminem PSKO 2022r. oraz zgodnie z przepisami
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.

1.2 Regaty w klasie Optimist grupa B są zaliczane do Pucharu Polski PSKO ze współczynnikiem 1,0.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA, WPISOWE

2.1 Regaty rozegrane zostaną w klasach Optimist A i B, L’equipe, 420, Open Skiff.

2.2 Zgłoszenia wstępnego należy dokonać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę internetową http://www.psko.pl/ do dnia 30.06.2022r.

2.3 Wpisowe do regat dla wszystkich klas wynosi: 80 zł od zawodnika.

2.4 Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wstępnego do dnia 30.06.2022r. skutkuje podwyższeniem wpisowego o 50%.

3. ZGŁOSZENIE W MIEJSCU REGAT

3.1 Zgłoszenia finalnego w miejscu regat należy dokonać w biurze regat : LKS Charzykowy,
ul. Rybacka 8 w dniach:

01.07.2022r. w godz. 18.00 do 19.00

02.07.2022r. w godz. 8.00 do 9.30

3.2 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat, obowiązuje posiadanie następujących

dokumentów:

· aktualne badania lekarskie

· licencja sportowa zawodnika PZŻ

· ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną min. 1.500.000 EUR

· certyfikat pomiarowy zgłaszanego jachtu

· potwierdzenie opłaconych aktualnych składek PSKO

4. FORMAT I PROGRAM REGAT

4.1 Regaty rozgrywane będą w formacie serii wyścigów z podziałem na grupę A i B klasy Optimist, L’equipe, 420 i Open Skiff. W zależności od ilości zawodników dopuszcza się starty łączone. Trasa regat i podział na grupy startowe będzie podana w instrukcji żeglugi.

5. Program regat :

02.07.2022r.

8.00 do 9.30 zgłoszenia finalne do regat

02.07.2022r.

10.55 sygnał ostrzeżenia do pierwszego

wyścigu dnia

03.07.2022r.

09.55 sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu dnia

03.07.2022r.

Żaden sygnał ostrzeżenia nie zostanie podany
w dniu 03.07.2022 r po godz. 14.00

Zakończenie regat jest planowane ok godz.15.00

6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI

6.1 Instrukcja żeglugi dostępna będzie umieszczona na stronie regat. Zgłaszający otrzymają instrukcję żeglugi wyłącznie w formie elektronicznej poprzez komunikator WhatsApp – grupa Regaty

6.2 Planuje się rozegranie 7 wyścigów.

7. MIEJSCE REGAT, OFICJALNA TABLICA OGŁOSZEŃ

7.1 Oficjalną tablicą ogłoszeń będzie tablica elektroniczna na stronie regat.

7.2 Komunikaty dla zawodników będą umieszczone na elektronicznej tablicy na stronie regat oraz poprzez komunikator WhatsApp

7.3 Regaty rozegrane zostaną na akwenie jeziora Charzykowskiego, akwen w Charzykowach.

8. TRASA REGAT

Trasa regat zostanie podana w Instrukcji Żeglugi.

9. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

10. NAGRODY.

Zgodnie z regulaminem nagród, który będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń na stronie regat.

11. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

11.1 Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.

11.2 Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

12. DANE KONTAKTOWE.

Grzegorz Grabowski, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 601 807 477

Wojciech Rolbiecki, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. 886 170 049

13. Zakwaterowanie

LKS Charzykowy

CHKŻ Chojnice,

Ośrodek Wczasowy Rejs Charzykowy,

Strona 1 z 39

Żeglarski Ludowy Klub Sportowy Charzykowy 2011.